Ing. Ivan Šír
Projektování dopravních staveb a.s.

Nabízené služby


Poskytujeme komplexní služby v celém procesu projektování staveb a jejich přípravy.

zejména zajišťujeme:
  • projekty vodohospodářských a inženýrských staveb
  • projekty zakládání (plošné základy, velkoprůměrové piloty, mikropiloty, stability svahů, štětové stěny, apod.)
  • samostatné projekty nosných konstrukcí pozemních, vodohospodářských a inženýrských staveb (betonové předpjaté i železobetonové, ocelové, dřevěné)
  • projekty mostů (drážních, pozemních komunikací, lávek pro pěší)
  • projekty silničních staveb (pozemní komunikace, cyklostezky, parkoviště)
  • projekty železničních tratí (novostavby, dílčí úseky v rámci rekonstrukcí mostních objektů – optimalizace GPK)
  • inženýrskou činnost (obstarání vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení)
  • rozpočty a výkazy výměr
  • poradenskou činnost